Jeg har et lite innlegg i Dagbladet idag. Dessverre ikke på nett på avisens egne debattsider. Derfor legger jeg det ut her.

Hva med valgordningen?
 
Marie Simonsen skriver i kommentaren "De troløse" 05.mai følgende om årsaken til de rødgrønnes valgseier i 2005:

"Her hjemme kan heller ikke de rødgrønne ta æren alene for sin valgseier. Både Kjell Magne Bondeviks personlige upopularitet og slitasjen på en samarbeidsregjering i mindretall ga alternativet solid drahjelp."
 
Det er pussig at Simonsen ikke nevner valgordningen med et ord. I 2005 hadde nemlig de ikke-sosialistiske partiene flertallet av stemmene, men Ap, SV og Sp fikk likevel 87 representanter, med totalt 1 265 628 stemmer. De fire ikke-sosialistiske partiene fikk 82 representanter på tinget med totalt 1 287 338 stemmer. Det var altså 21 710 stemmers overvekt. Det ville ikke gitt så mange mandater i Oslo, men i Finnmark derimot..
 
Det er kanskje mer bekvemt for Dagbladet å skrive om valgordningen i Florida eller USA, enn i Norge. kanskje Dagbladet kan fortelle om den anser regjeringen til Jens Stoltenberg som udemokratisk valgt, slik tilfellet ifølge avisen visstnok er med George Bush.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende