Idag har SV-veteranen Ørnhøi et innlegg i Dagbladet der han kritiserer NATOs innsats i Afghanistan. Det er helt iorden. Men hva holder han opp istedet? Taliban. Ikke direkte, naturligvis. Heldigvis vet mange hvilket religiøst terrorvelde Taliban etablerte i 1997. Men han skriver nokså pent om dem likevel:

"Det altfor mange ikke vet, eller vil vite, er at talibanregimet ikke bare er religiøst og militært. Det er et komplett politisk system som garanterer sosial trygghet, skole og helse, lov og orden. At talibansk lov og orden naturlig nok skremmer de fleste her landet, må ikke forlede nordmenn til å tro at det i Afghanistan framstår som verre enn dagens NATO-ledede fred, frihet og filibombombom. "

Naturligvis. Et diktatur herjer ikke bare på ett område i samfunnet. Det har total kontroll over alle deler av samfunnslivet.

Under "den kalde krigen" brøt en gjeng NATO-motstandere ut av Ap og stiftet SF (Sosialistisk Folkeparti). Efter seieren under folkeavstemningen mot EF i 1972, stiftet SF Sosialistisk Valgforbund (SV) sammen med NKP (Norges Kommunistiske Parti) og nei-organisasjonen i AP (AIK-DS). Stein Ørnhøi var en av de ledende personene hele veien.

SF fikk en kraftig nedtur under invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968. Mange oppfattet nemlig partiet til venstre for Ap som varme beundrere av kommunistiske regimer. Noe SF/SV selv mente var feil. De var like kritiske både til øst og vest. Men feiloppfatningen har nok sin bakgrunn i at det bare var kritikken mot vest (USA/NATO) som var særlig høylydt.

SF/SV fikk derimot en kraftig opptur under Vietnam-krigen (1964 – 1975). Krigen ble efterhvert svært upopulær i Vesten, og motstanden ble sluset inn i det berømte 1968-opprøret "mot autoriteter". Ihvertfalll vestlige autoriteter. Ideologiske røde autoriteter (som Castro) var det ikke særlig til opprør mot. Derfor er det ganske fantastisk at Ørnhøi i samme innlegg som han skjønnmaler Taliban også presterer å gi Vesten skylden for at det Syd-Vietnam ble hærtatt og overtatt av det kommunistiske Nord-Vietnam (1975). Les bare her:

"De siste årene av Vietnam-krigen ble det også sagt at «vi kan jo ikke overlate Vietnam til kommunistene». Og det kunne vi naturligvis ikke. Derfor fortsatte vi å drepe. Vi, den vestlige verden. Da vi hadde drept over en million mennesker greidde vi ikke mer. Da trakk USA seg ut og overlot både døde og levende vietnamesere til kommunistene. Ukontrollert og uten garantier for våre vestlige verdier. Siden den gang har både Vietnam og verden gått videre. " (Uthevelsene er mine).

Ørnhøis dobbeltmoral er ganske så usmakelig. Men det er fint at han selv bidrar til å informere om den.

SV under Kristin Halvorsen fremstår som svært avideologisert og populistisk sammenlignet med SV under Gustavsens og Ørnhøis dager. Men Ørnhøi er en viktig rådgiver for dagens SV-leder. Derfor er dette innlegget en nyttig påminnelse om hva mannen egentlig står for.

Også Vox Populi har blogget om dette innlegget. Takk til Vox for inspirasjonen!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende