er idag 28.januar. Fornyelsesminister Heidi Grande Røys efterlyser engasjement rundt personvernet. Hva med å sende henne en epost med Liberalerens tekst mot datalagringsdirektivet?

Fornyelsesminister Heidi Grande Røys proklamerer at “Regjeringa aksepterer ikkje at personvernet alltid skal måtte vike for effektivitetskrav. Personvern skal vektleggjast på alle samfunnsområde;”

Det er på departementets hjemmeside at Grande Røys’ innlegg/tale/kronikk er offentliggjort.

Innledningsvis er statsråden prisverdig klar: “Noko av det viktigaste vi kan gjere for personvernet er å spreie kunnskap og ha ein levande debatt. På denne måten kan vi gjere vårt til at alle som tek avgjerder tenkjer personvern og tek personvernomsyn i arbeidet sitt. Dei må setjast i stand til å vege personvernomsyn mot alle andre omsyn som ligg til grunn for eit tiltak. Til no har Datatilsynet ofte blitt ståande sørgjeleg åleine som forsvarar av personvernet.”

Les mer om statsrådens syn på personvern, datalagringsdirektivet og Facebook her.

Les flere av Liberalerens artikler om datalagringsdirektivet her.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende